Prijava | Registracija

Vrste živali, ki jih je potrebno označiti

V skladu s Pravilnikom o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, 58/2004) je potrebno označiti vrste živali iz skupin sesalcev, ptičev in plazilcev, ki so navedene v:

  • prilogi A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi,
  • prilogi 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,
  • določene vrste ptic,
  • osebke iz priloge B Uredbe Sveta (ES) 338/97, ki so vključeni v matično skupino živali pri dejavnosti gojitve

POZOR!

Prodaja zamrznjenih miši in podgan kot hrana za plazilce:

Potrebno je pridobiti dovoljenje za rejo in usmrtitev živali. Pravila in dovoljenja so podobna kot za klavnice živali.

Povezave:

Zakonodaja na področju prodaje

Zakoni, ki urejajo prodajo za fizične, pravne osebe ter posebnosti za društva, si lahko preberete na straneh FURS Slovenije.


ZA TUJA PODJETJA

  • Pridobiti morate slovensko davčno št: uredite vsaj 3 tedne pred prihodom.
  • Na to pridobite davčno blagajno ali knjigo vezanih računov, koatero uporabljate ob prodaji.
  • Po sejmu prijavite dohodek oz oddate knjigo vezanih računov.
  • Sledi obračun davka.


Prosimo, da nas v tej zadevi kontaktirate.