Prijava | Registracija

VRSTE ŽIVOTINJA, KOJE MORAMO OZNAČAVATI

Glavne teme:

  • U skladu s Pravilnikom o označavanju divljih životinja u zatočeništvu (NN 58/2004), potrebno je označavati životinjske vrste iz skupine sisavaca, ptica i gmazova koje se mogu naći u:
  • Prilog A Uredbe Vijeća (EZ) br 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore reguliranjem trgovine njima
  • Prilog 1. Uredbe o zaštićenim divljim životinjskim vrstama
  • određene vrste ptica
  • životinje sadržani u Dodatku B Uredbe Vijeća (EZ) br 338/97, koji su uključeni u matične grupe životinja kot uzgoja

PAŽNJA

Prodaja smrznutih miševa i štakora kao hrana za reptile:
Potrebno je dobiti dozvolu za uzgoj i ubijanje životinja. Pravila i dozvole su slični onima za klanje životinja.

Linkovi

ZAKONODAJA NA PODROČJU PRODAJE

Zakoni koji reguliraju prodaju fizičkih ili pravnih osoba i specifičnosti društva mogu se naći na stranicama PARS Slovenija.

STRANCI

  • Morate dobiti slovenski porezni broj: uredi najmanje 3 tjedna prije dolaska.
  • Nakon toga primite poreznu blagajnu ili knjige vezanih računa koje koristite kod prodaje.
  • Nakon završetka sajma prijavite prihod, ili pošaljete knjigu u vezanih računa.
  • Slijedi obračun poreza.